STIFTELSEN

Giftermålet mellan Evert Taube och Astri Bergman sammanflätade två unika konstnärer. Tillsammans skapade makarna Taube under mer än 50 år ett ovärderligt kulturarv, oändligt rikt, vackert och tidlöst. Det är ett kulturarv som är öppet mot världen, som bottnar i traditionen, men som också sträcker sig mot framtiden.

Under en längre tid har det pågått ett intensivt arbete med att skapa en stiftelse vars vision är att bevara det unika kulturarvet kopplat till familjen Taube och samtidigt visa upp det för nya generationer. Vi har helt enkelt utgått från Evert Taubes eget valspråk: 
Tradition och förnyelse.

Stiftelsens ändamål ska vara att bevara, utveckla, öka kunskapen om och främja minnet av Evert och Astri Bergman Taubes verk. Detta ska ske huvudsakligen genom kulturaktiviteter, bidrag för utbildning och undervisning samt främjande av vetenskaplig forskning.